اخبار فناوری

افزایش قابل توجه دستمزد اضافه کاری در سال 1403 + محاسبه

بر اساس قانون، اضافه کاری به عنوان یکی از اقلام حقوق و دستمزد تعیین شده و هدف آن، کمک به معیشت کارکنان است. مبلغ و فرمول محاسبه اضافه کاری، ممکن است در هر سال، تغییر کند و تحت تاثیر میزان افزایش حقوق باشد.

اضافه کاری همان قدر که موضوع رایجی است، جزئیات پیچیده و زیادی دارد. بنابراین فرقی نمی کند که کارمند و کارگر باشید یا کارفرما؛ حتما لازم است که از آخرین قوانین و شرایط اضافه کاری اطلاع داشته باشید. مدیران و کارفرماهای حرفه ای کسب و کارهای مختلف برای اینکه بتوانند اضافه کاری کارکنان خود را طبق آخرین قوانین محاسبه و پرداخت کنند، از نرم افزارهای حسابداری کمک می گیرند تا در وقت خود صرفه جویی کنند.

امروزه، نرم افزارهای بسیاری برای محاسبه حقوق و دستمزد دردسترس هستند اما اکثر آنها بی عیب و نقص نیستند! برای مثال، نصب و راه اندازی دشواری دارند یا به روز رسانی منظم برای اعمال آخرین قوانین را ندارند. اما شایان ذکر است که تجربه محاسبه حقوق و اضافه کاری با نرم افزار حسابداری ابری چرتکه برای شما به طور کامل از این عیب و نقص ها به دور خواهد بود!

اگر می خواهید درباره فرمول محاسبه اضافه کاری و مبلغ آن در سال 1403 به صورت کامل اطلاعات کسب کنید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید. مهم ترین مواردی که در ادامه بررسی می کنیم، عبارتند از:

 • • شرایط و قوانین اضافه کاری
 • • فرمول محاسبه اضافه کاری 1403
 • • مبلغ اضافه کاری در سال 1403

به طور خلاصه، طبق قانون، میزان ساعت کاری کارکنان در طول هفته، مشخص شده است؛ با این وجود، همواره کسانی هستند که قصد دارند بیش از میزان مجاز ساعت کاری، در محل کار حضور یافته و اضافه کاری کنند. البته اضافه کاری، شرایطی دارد که آن را محدود می کند که در ادامه بیشتر با آن آشنا می شویم.

شرایط و قوانین اضافه کاری

سقف اضافه کاری کارکنان، 120 ساعت در طول ماه

اضافه کاری عموما به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

 1. 1- اضافه کاری عادی
 2. 2- اضافه کاری تعطیل کاری
 3. 3- اضافه کاری شبانه
 4. 4- اضافه کاری جمعه

امروزه تمامی اضافه کاری ها برای کارکنان با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد ثبت شده و به دقت، محاسبه می شوند.

گفتنی است که قانون، چارچوب و شرایط معینی برای اضافه کاری تعیین کرده تا از حقوق کارکنان محافظت کند. این شرایط برای سال 1403 به شرح زیر است:

 • • حمایت از کارگران در قانون کار، ایجاب می کند که ساعات کاری آنها، تعیین شود تا به این ترتیب، جلوی کار اضافی آنها، گرفته شده و یا در ازای آن، حقوق بیشتری به کارگران تعلق گیرد.
 • • طبق ماده 51 قانون کار، در حالت عادی، به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، ساعات کاری برای کارگران، نباید از 8 ساعت در روز، بیشتر شود.
 • • البته، کارفرما می تواند با توافق کارگران یا نماینده آنها، ساعات کاری را در برخی از روزهای هفته، بیشتر و در برخی روزها، کمتر از میزان ذکر شده نماید؛ به شرط اینکه مجموع ساعت کاری کارگران در طول هفته، بیشتر از 44 ساعت نشود.
 • • لذا هر میزان ساعت کاری بیشتر از ساعات کار قانون کار ذکر شده، می بایست به عنوان اضافه کاری کارگران محسوب شده و به ازای هر ساعت کار اضافی توسط کارگر، کارفرما می بایست بر اساس جدول اضافه کاری، قیمت هر ساعت کار اضافی ۱۴۰۳ را محاسبه و مبلغ آن را به ایشان پرداخت نماید.
 • • باید در نظر داشت که ساعات کار اضافی کارگران در طول روز، نباید از 4 ساعت بیشتر شود و به عبارت دیگر، مجموع ساعات کاری کارگر در طول روز، بیشتر از 12 ساعت شود؛ مگر در موارد استثنایی ، آن هم با توافق طرفین.
 • • لازم به ذکر است که بر اساس ماده 60 قانون، گاهی، ارجاع اضافه کاری به کارگر، علی رغم رضایت وی نیز مورد پذیرش خواهد بود. به شرط اینکه انجام کار اضافه، برای جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی یا ترمیم خسارات ناشی از این حوادث باشد. در چنین شرایطی، می توان به میزان 8 ساعت علاوه بر ساعات کار اصلی، انجام کار اضافه را از کارگران درخواست نمود.
 • • در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین در کارهای زیر زمینی همچون کار در معدن، میزان ساعات کاری افراد، نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته بیشتر شود و به همین دلیل، کارگران مشاغل سخت و زیان آور و زیر زمینی، شرایط اضافه کاری را نخواهند داشت.
 • • انجام اضافه کاری برای افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال است، غیر قانونی و ممنوع است.
 • • ارجاع اضافه کاری به کارگرانی که شب کاری انجام می دهند، ممنوع می باشد و این افراد، شرایط اضافه کاری را ندارند.

به طور خلاصه می توان گفت در شرایط عادی، حداکثر اضافه کاری، روزانه 4 ساعت است و اگر ماه را سی روزه در نظر بگیریم، حداکثر یا سقف مدت زمان اضافه کاری کارکنان، 120 ساعت در طول ماه می باشد که مبلغ آن طبق فرمول، محاسبه می شود.

فرمول محاسبه اضافه کاری 1403

نحوه محاسبه اضافه کاری طبق فرمول و جدول

برای هر ساعت اضافه کاری، کارفرما موظف است که مبلغ 40% بیشتر از مزد عادی برای هر ساعت را به او پرداخت کند. بنابراین کارگر برای هر ساعت اضافه کاری باید مبلغ زیر را دریافت کند:

اضافه کاری: %40 دستمزد یک ساعت کار + دستمزد یک ساعت کار

جدول محاسبه اضافه کاری 1403 برای انواع مختلف اضافه کاری، مطابق زیر است:

نوع اضافه کاری مزد اضافه کاری به ازای هر ساعت
اضافه کاری عادی %40 مضاعف بر مزد عادی برای هر ساعت
اضافه کاری روز جمعه %180 مبلغ مزد عادی برای هر ساعت ( 40% برای جمعه کاری و 40% برای اضافه کاری )
اضافه کاری در شب کاری %175 ( %35 برای شب کاری و 40% برای اضافه کاری )
اضافه کاری روز تعطیل %175 ( %35 برای تعطیل کاری و 40% برای اضافه کاری )
اضافه کاری قراردادهای پاره وقت به افرادی که کمتر از 44 ساعت در هفته کار می کنند، اضافه کاری تعلق نمی گیرد

مبلغ اضافه کاری در سال 1403

افزایش 20 درصدی مزد اضافه کاری!

در سال 1402، مزد هر ساعت اضافه کاری، ۳۳۷,۸۰۰ ریال تعیین شده بود. خبر خوش این است که با افزایش حقوق 1403، مزد اضافه کاری نیز در سال جدید، %20 افزایش یافت.

در سال 1403 حداقل مبلغ اضافه کاری در ازای هرساعت برابر با مبلغ 405,360 ریال ( چهل هزار و پانصد و سی شش تومان) خواهد بود. توجه کنید که این مبلغ، حداقل مبلغ اضافه کاری 1403 برای هر ساعت است.

جمع بندی

به پایان این مطلب رسیدیم! همان طور که گفتیم اضافه کاری یکی از اقلام حقوق برای کمک به معیشت کارکنان است که مبلغ و شرایط ان، تغییر می کنند. بنابراین کارکنان و کارفرماها باید از آخرین اخبار نحوه محاسبه اضافه کاری مطلع باشند.

در این راستا، چارچوب ها و شرایط اضافه کاری برای شما شرح دادیم. سپس به فرمول محاسبه اضافه کاری 1403 پرداختیم. در پایان گفتیم که به لطف افزایش حقوق ها در سال 1403، مزد هرساعت اضافه کاری نیز افزایش 20 درصدی خواهد داشت؛ به طوری که مزد اضافه کاری هر ساعت از مبلغ ۳۳۷,۸۰۰ریال به 405,360ریال خواهد رسید!

منبع: https://مایفون مگ.ir/2024/03/13/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3/

تحریریه مای فون مگ

محمدصادق مجدی

محمدصادق مجدی هستم با بیش از 14 سال سابقه بازاریابی و تولید محتوای تکنولوژی برآنم که اطلاعاتم را با شما به اشتراک بذارم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا